ul. Lubańska 11-12

info@spzoz.zgorzelec.pl

Rejestracja do pracowni USG: tel. +48 510 351 727

Uwaga. W związku z epidemią koronawirusa, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w dziale AKTUALNOŚCI

Banner - Badania Prenatalne - Oddział Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelecu

UWAGA ! Podstawą do wykonania badania jest dokonanie przed badaniem odpowiedniej opłaty i przedstawienie lekarzowi potwierdzenia dokonania płatności. Badanie nie będzie wykonane, bez okazania potwierdzenia płatności.

Opłaty można wykonać w postaci:
1. Przelew bankowy na następujący nr konta: 38 1160 2202 0000 0001 7477 2586 (opcja preferowana ze względu na sytuację epidemiologiczną - w przypadku braku możliwości wyboru tej opcji prosimy o wybór kolejnych). W tytule przelewu prosimy o wpisanie nazwy badania wraz z przypisanym KODEM zaznaczonym na czerwono w cenniku poniżej.
2. Dokonanie opłaty w kasie szpitala.
3. Gdy kasa szpitala jest zamknięta, płatności można dokonać na SOR.

UWAGA ! Podstawą do wykonania badania jest dokonanie przed badaniem odpowiedniej opłaty w kasie szpitala. Badanie nie będzie wykonane, bez okazania potwierdzenia dokonania płatności.

Badania prenatalne mają na celu wczesne wykrycie wad jeszcze przed narodzeniem dziecka.

Głównym celem ich przeprowadzenia jest wczesna diagnostyka wad i nieprawidłowości, umożliwiająca niekiedy rozpoczęcie leczenia już na wczesnym etapie rozwoju (tzw. terapia wewnątrzmaciczna) lub zaraz po porodzie (terapia postnatalna). Dzięki temu możliwe jest wcześniejsze zaplanowanie właściwego miejsca porodu oraz dobór leczenia odpowiadającego charakterystyce wady, przez co minimalizuje się czas potrzebny do objęcia opieką przez najlepszych specjalistów z danej dziedziny.

Możliwe jest także monitorowanie stanu płodu oraz dynamiki stwierdzonej nieprawidłowości.


Zasadniczo badania prenatalne dzielimy na:

NIEINWAZYJNE


1. Badania USG I trymestru (11,0- 13,5 tydzień ciąży) przeprowadzane powinno być wraz z tzw. testem PAPP-A. Warunkuje to jego najwyższą czułość. Jest to PRZESIEWOWE badanie mające na celu wstępną ocenę anatomii płodu oraz określenie ryzyka występowania dużych, najczęściej występujących zespołów genetycznych (zesp. Downa, zesp. Edwardsa, zesp. Pataua) i ewentualną kwalifikację pacjentki do rozszerzenia dalszej diagnostyki:

a) niskie ryzyko - nie przeprowadza się dalszych badań genetycznych w celu potwierdzenia bądź wykluczenia aberracji chromosomowych,

b) pośrednie ryzyko - zaleca się przeprowadzenie testu NIPT*,

c) wysokie ryzyko - zaleca się konsultację genetyczną i rozszerzenie diagnostyki o badania cytogenetyczne (inwazyjne) potwierdzające lub wykluczające podejrzenie wspomnianych zespołów genetycznych.


2. Badanie USG II trymestru (18,0- 22,0 tydzień ciąży). Badanie ukierunkowane na szczegółową ocenę anatomii i określenie występowania ewentualnych wad i nieprawidłowości u rozwijającego się płodu.

3. Badanie USG III trymestru (30-32 tydzień ciąży). Badanie ukierunkowane na ponowną ocenę anatomii płodu i określenie występowania tzw.:

a) wad dynamicznych (rozwijających się w późniejszym okresie ciąży),

b) ponowną anatomii serca i wybranych przepływów sercowych (serce jako jedyny narząd wewnętrzny pracuje fizycznie podczas swojego rozwoju, dlatego też jest najbardziej podatny na występowanie wad i nieprawidłowości w zakresie swojego funkcjonowania),

c) ilościową oceną przepływów naczyniowych, biometrii płodu i testu biofizycznego (pośrednio określający dobrostan płodu i wydolność łożyska).INWAZYJNE - PRZEPROWADZANE JAKO ROZSZERZENIE DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ

1. Amniopunkcja (przeprowadzana powyżej 15 tygodnia ciąży). Polega na pobraniu próbki płynu owodniowego z jamy macicy za pomocą specjalnej igły, a następnie przesłanie jej do badania cytogenetycznego celem oceny kariotypu płodu, tj. dużych odcinków DNA. Badanie ma na celu ostateczną weryfikację podejrzenia wysuniętego w trakcie badania USG przesiewowego.


2. Biopsja kosmówki - badanie przeprowadzane na we wcześniejszym okresie ciąży przed 15 tygodniem. Polega na pobraniu próbki kosmówki (prekursora łożyska) celem przeprowadzenia weryfikacji genetycznej, tak jak w przypadku amniopunkcji.


3. Kordocenteza - pobranie próbki krwi płodu ze sznura pępowinowego. Badanie ma na celu uzyskanie materiału do badań genetycznych oraz biochemicznych np. w przypadku niedokrwistości w konflikcie serologicznym.*Badanie NIPT- badanie polegające na ocenie tzw. wolnego DNA płodu obecnego w krążeniu matczynym. Według zaleceń przeprowadzane jest w przypadku zakwalifikowania pacjentki do grupy pośredniego ryzyka występowania dużych zespołów genetycznych, uzyskanego w trakcie I badania USG (11,0-13,6). Wynik posiada bardzo dużą czułość w wykrywaniu zesp. Downa oraz zesp. Edwardsa. Wynik badania nadal interpretowany jest w kategoriach "ryzyka występowania" i w przypadku rezultatu pozytywnego wymaga weryfikacji w badaniu inwazyjnym.


Żadne badanie nie może zastąpić pozostałych. W każdym z trzech badań dokonywana jest ocena innych parametrów, a zakres badania jest odmienny.

Na skróty

Prosimy o zapoznanie się z ofertą Oddziału Ginekologiczno - Położniczego SPZOZ w Zgorzelcu.

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród

Poród w SPZOZ w Zgorzelcu

Poród Rodzinny

USG Ginekologiczne w SPZOZ w Zgorzelcu

USG ginekologiczne

USG 3d 4d w SPZOZ w Zgorzelcu

USG 3d/4d

Badania Prenatalne w SPZOZ w Zgorzelcu

Badania Prenatalne

Jak do nas dotrzeć

Sprawdź lokalizację Wielospecjalistycznego Szpitala - Samodzielnego Publicznego
  Zespółu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu